Bestyrelsen

Medlemmer i bestyrelsen er valgt på stiftende generalforsamling d. 7. januar 2017, og ser således ud;

Formand: Carina Dupont Stefansen
Mail: formand@engelsk-araucana.dk
Næstformand: Lene Petersen
Mail: naestformand@engelsk-araucana.dk
Kasserer: Gunvor Jonassen
Mail: kasserer@engelsk-araucana.dk
Sekretær: Christina Blom
Mail: sekretaer@engelsk-araucana.dk
Best. medlem: Anita Lindhard
Mail: bestmedl1@engelsk-araucana.dk