Referat fra generalforsamling 15/12-2019

Referat for specialklubben Engelsk Araucana Danmark, generalforsamling, Herning d 15 december 2019.
Forfatter: Annika Christiansen

Punkt​​1​:​
Valg​​af​​dirigent og stemmetællere
Dirigent blev Stefan Søndergård, referent: Annika Christiansen. Stemmetællere blev ikke valgt.
Punkt 2:
Formandens/bestyrelsens fortælling
Formanden takker for hjælp til oprettelse af hendes stamme efter Mikkel rævs uvelkomne besøg.
Flere har taget æg hjem fra England m med blandet resultat. Der må accepteres at man evt får få kyllinger når man importerer æg som man ikke henter selv.
Der arbejdes fortsat på at få nye medlemmer.
Der arbejdes på forskellige farver, inkl sølv og hvid, og forhåbentlig får vi dem snart godkendt. Der har været ægudstilling og hønsedage i lunden Silkeborg ,hvor vi også fik rettet standarden til, med hensyn til løbsfarver.
Formandens beretning godkendes
Punkt 3
Det​r​eviderede​r​egnskab​f​remlægges
Regnskab godkendes
Punkt 4:
Fastlæggelse af kontingent 2020
Kontingent for 2020 fastlægges til 150kr årligt
Punkt 5:
Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag
Punkt 6:
Arbejdsplan for kommende år:
Årshjul ligger som filer på klubbens facebookside. Der stilles forslag til at rengøring af hus og gård, tjekke og behandle for utøj, få plukket fjer osv og forberede dyr til udstilling, kommer på årshjulet.
Der ligger faste datoer på hønsedage og vaccinationer på årshjulet.
Punkt 7:
Valg til bestyrelse:
Formanden er ikke på valg
Egon Lund Nielsen stopper som bestyrelsesmedlem og kasserer, og Annika Christiansen går ind istedet.
Peter Agger fortsætter som bestyrelsesmedlem
Mona Hansen stopper som 2.suppleant og Lajla Engelbrektsen går ind istedet
Anita Lindhard fortsætter som 1.suppleant
Revisorer:
Helle Benedict Smed
Flemming Hansen
Suppleant for revisorerne Lene Petersen stopper, og Stefan Søndergård går ind istedet.
Alle revisorer fortsætter.

Punkt 8:
Eventuelt
Der diskuteres hvervning af medlemmer, og Egon stiller forslag om at købere feks får en høne gratis mod indmeldelse et år i foreningen.
Der stilles forslag om at der bliver lavet reklamebluser med logo, som man kan have på til udstillinger og andre arrangementer, så det bliver tydeligt hvem folk kan henvende sig til. Christina Blom har kontakter som kan gøre det til en overkommelig pris. Der stilles forslag om at der til LU 2020 skal arbejdes på en synlig og interessant ( bemandet ) stand . Der indkøbes evt reklamebanner med Engelsk Araucana til det samme.
Der stilles forslag om “åben hønsegård”

Indlæg oprettet 10

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen